Archive for the ‘Tidskriftshäften’ Category

Nr 173-174 (2020:1-2)

Tema: Om klassamhället före industrialismen under perioden 1500–1900. I detta nummer lanseras tidskriften Arbetarhistorias nya form, där ledorden varit ”akademi möter kamp”.

Ämnen i detta nummer: , , , , , , ,Nr 172 (2019:4)

Tema: Om ämnen som inte fått den uppmärksamhet de förtjänar, till exempel de svenska protesterna mot dödsdomarna över Sacco och Vanzetti.

Ämnen i detta nummer:Nr 169 (2019:1)

Tema: Antikommunistiska upplopp i Danmark och Sverige under Ungernkrisen 1956

Ämnen i detta nummer: , , ,Nr 158 (2016:2)

Tema: Hyresgäströrelsen : från kamp till intresseorganisation

Ämnen i detta nummer: , , , , , , , , ,Nr 155 (2015:3)

Tema: Konstnär i klasskampens tjänst

Ämnen i detta nummer: , , , ,Nr 152 (2014:4)

Tema: Krig och fred

Ämnen i detta nummer: , , , , ,Nr 151 (2014:3)

Tema: Hur står det till med demokratin supervalåret?

Ämnen i detta nummer: , , , , , , , , ,Nr 146 (2013:2)

Tema: Spanien efter inbördeskriget

Ämnen i detta nummer: , , , ,Nr 145 (2013:1)

Tema: Socialdemokratisk maskulinitet, vrede och oro

Ämnen i detta nummer: , , , ,Nr 143-144 (2012:3-4)

Tema: Arbete & klimaträttvisa

Ämnen i detta nummer: , , , ,