Att skriva för Arbetarhistoria

Arbetarhistoria publicerar populära och vetenskapliga artiklar och sprider forskningsresultat till historieintresserade inom och utanför arbetarrörelsen. För dig som ska bidra till Arbetarhistoria har vi på denna sida samlat publiceringsvillkor och skrivanvisningar.

Publiceringsvillkor

Följande villkor gäller för publicering i Arbetarhistoria:

  1. Författare till uppsatser, debattinlägg och litteraturöversikter får kostnadsfritt 10 exemplar av Arbetarhistoria, ytterligare exemplar kan köpas till rabatterat pris. Författare till recensioner får kostnadsfritt 3 exemplar.
  2. Arbetarhistoria förbehåller sig första publiceringsrätten till insänt material och publicerar inte artiklar, recensioner, debattinlägg m.m. som redan har publicerats i andra sammanhang. Detta gäller både elektroniska och tryckta medier. Om manus sänts för prövning till annan tidskrift, antologi eller liknande skall detta meddelas redaktionen.
  3. Författaren överlåter till Arbetarhistoria rätten att genom annat medium än den tryckta tidskriften (t.ex. webbplats, CD-ROM) återanvända materialet i sin helhet eller delar därav (t.ex. ingress till uppsatser och sammanfattningar)
  4. Författaren avsäger sig alla anspråk på eventuella kopieringsersättningar eller försäljningsintäkter som tidskriften kan erhålla.
  5. Författaren ombeds att vid egen återanvändning av uppsatser etc i annat sammanhang (e. ex antologier) inhämta tillstånd från tidskriften och tydligt i den nya publikationen ange att uppsatsen etc först varit publicerat i Arbetarhistoria (och att sådant tillstånd har erhållits).
  6. För icke efterfrågat material tar Arbetarhistoria inget ansvar (sådant material återsändes ej)
  7. För att undvika kollisioner bör författare som avser inkomma med en recension i god tid kontakta redaktionen och få klartecken, på det viset kan kollisioner undvikas.

Anvisningar för utformning av manuskriptPublicerad: 2 april 2008
Uppdaterad: 21 september 2011