Om Arbetarhistoria

Arbetarhistoria utges av Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och kommer ut med fyra nummer per år. Tidskriften vänder sig till den historieintresserade allmänheten och den akademiska forskningen.

Tidskriften innehåller artiklar om arbetarrörelsens och arbetslivets historia, rapporterar om pågående forskning, publicerar recensioner och presenterar nyutkommen litteratur och källmaterial ur samlingarna vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Arbetarhistoria startade 1977 med titeln Meddelande från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, vilket den hette till och med nr 28 (1983:4).

Redaktion

  • Silke Neunsinger (ansvarig utgivare)
  • Lars Gogman
  • Fia Sundevall
  • Jonas Söderqvist

Formgivare

  • Daniela Juvall


Publicerad: 1 april 2008
Uppdaterad: 7 oktober 2020