Nr 9 (1979:1)

Arbetarhistoria nr 009

Tema

Det svenska revolutionsåret 1917

Innehåll

Ledare 1

På randen till inbördeskrig - Sverige 1917 / Sigurd Klockare 2

Hungermarschen i Ådalen 1917 / Björn Elmbrant 6

Röd tidning i Vätterbygden
Norra/Nya Småland 1917-1926 / Lennart Dalqvist 30

Recensioner

Henning Grelle: Socialdemokratiet i det danske landbrugssamfund 1871-ca. 1903 / av Lars Björlin 52

Bo Blomkvist: International i miniatyr / av Lars Björlin 54