Nr 7-8 (1978:3-4)

Arbetarhistoria nr 007-008

Tema

Den tidiga arbetarrörelsen

Innehåll

Ledare 1

Föreningen för socialismens utbredande i Sverige 1885-1887 / Søren Federspiel ; översättning från danska: Sven Bodin 2

Agitationsbroschyrerna
En grundsten i partibygget / Marie Hedström 14

Broschyrförteckning / Marie Hedström 20

Broder Fredrik! Tio brev från Hjalmar Branting till Fredrik Sterky 1889-1890 / kommenterade av Lars Björlin 22

Majestätsförbrytarna A. H. Jahnhekt och Pehr Erikson
Lasteligt tal mot Konungen i rättshistorisk belysning / Rolf Karlbom 34

Arbetarrörelsens mötesplatser i 1880-talets Stockholm / Bengt Carlsson 38

Fröding och demokratismen / Erland Lindbäck 44

Marxism och demokrati / Sven Ove Hansson 62

Brev från läsarna / Gärd Folkesdotter 67

Gunnar Silléns svar 68

Forskning pågår 69