Nr 10 (1979:2)

Arbetarhistoria nr 010

Tema

Arbetarrörelsens barnorganisationer

Innehåll

Ledare 1

Arbetarrörelsearkiv och arbetarbarn / Eva-Mari Köhler 2

Socialistiska söndagsskolor, sagostundsrörelsen och Unga Örnar före 1940 / Per-Olof Johansson 14

Något om Unga Örnars historia / Tommy Pollák 36

Lästips om barnens historia / Marie Hedström 51

Proletär och borgerlig offentlighet / Hans Eric Holmqvist 52