Nr 85-86 (1998:1-2)

Arbetarhistoria nr 085-086

Tema

Landsorganisationen 100 år

Ledare

2.129.504 invånare i landet Sverige (977.410 kvinnor och 1.152.094 män) fyller 100 och jubilerar i år - ja, inte alla kanske, men deras gemensamma fackliga huvudorganisation, Landsorganisationen i Sverige. Hundraåringen är inte äldst av sina syskon. Brittiska LO, Trades Union Congress (TUC), hade sin första nationella kongress redan 1868, i Manchester. Men den svenska hundraåringen är störst, avseende antal medlemmar i förhållande till antal medborgare.

Om hundraåringen är mäktigast eller mest framgångsrik som det ibland påstås, låter vi vara osagt. Författarna i detta nummer har olika sätt att se på detta. Några artiklar har drag av debattinlägg medan andra presenterar forskningsresultat. LOs arkiv som källa för forskningen och lästips om LOs historia kan ge uppslag till nya områden för studier.

Arbetarhistoria tar med detta dubbelnummer tillfället i akt att teckna några drag av LOs historia, med en mycket bred pensel för att ge överblick och för att belysa det aktuella forskningsläget, särskilt när det gäller utvecklingen efter andra världskriget. Det finns goda skäl att känna stolthet över denna historia, för alla de 2.129.504

Innehåll

Ledare 1

För 150 år sedan - Kommunistiska manifestet 2

LOs elva ordförande / Karl-Olof Andersson 3

Arbetarrörelsen, klassen och socialdemokratin / Rune Nordin 11

Komplicerat syskonskap. LO och SAP på 1970- och 1980-talen / Gudmund Larsson 15

Facklig anslutning och makt. Ett internationellt perspektiv / Anders Kjellberg 19

Fackföreningsrörelsen som en internationell kraft för en demokratisk utveckling / Birger Viklund 23

Triumviratet. LOs utredningsavdelning kommer till / Lars Ekdahl 28

Landsorganisationens arkiv. Källa för forskningen / Anneli Alriksson 33

Lästips. Böcker om LO / Barbro Eriksson 35

“Magfrågan” och “kulturfrågan” inom svensk arbetarrörelse / Lars Furuland 37

Fackföreningsrörelsen och den ekonomiska politiken / Villy Bergström 45

Med kluven tunga. LO och genusordningen / Yvonne Hirdman 49

LOs kvinnoråd. En paradoxal historia om framsteg och motgång / Ylva Waldemarsson 54

Sega organisationsförändringar. LO och industriförbundsfrågan 1900-1990 / Klas Åmark 59
LO och framväxten av den svenska modellen / Bo Stråth 66

Ledare och experter i svensk och italiensk fackföreningsrörelse / Inga Hellberg och Tatiana Pipan 70

LOs väg mot Europa. Fackligt engagemang i Västeuropa och integrationspolitik 1945-1991 / Klaus Misgeld 74

Svensk fackföreningsrörelse efter andra världskriget. Ett forskningsprogram / Lars Magnusson och Anders L Johansson 79

Recension: Lars Olsson: På tröskeln till folkhemmet / av Marion Leffler 82

Nya Böcker / Mats Myrstener 83

Sista sidan

Nu har ARAB sneddat över gatan igen! - Karin Englund - chef ARAB - Fackliga fanor