Nr 79 (1996:3)

Arbetarhistoria nr 079

Tema

Kulturarvet

Innehåll

Ledare 1

För 70 år sedan - Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap 2

Tema: Kulturarvet

AKS 1926-1996. Sjuttio år av engagemang för kulturarvet / Bertil Jansson 4

De första svenska arbetarminnena / Bo G. Nilsson 9

Bilder ur fosterlandets geografi
En dikt av Stig Sjödin 12

Socialdemokratisk kulturpolitik?
En utfrågning / red: Olle Svenning 13

Konst i offentlig miljö. Kulturpolitiskt nytänkande 1959 / Ragnar Edenman 18

Arbetsplatsen - kulturens vagga och grav / Aino Trosell 22

Industrihistoria och framtidsindustri vid Ruhr - angår arbetarrörelsen! / Manfred Dammeyer och Magnus Dellwig 24

Arbetartraditionens bevarare Arbetarnas Centralmuseum i Finland / Pontus Blomster 28

När fabrikerna tystnar / Göran Greider 30

Fackföreningsrörelsen och industriarvet / Kjersti Bosdotter 34

Att bevara det industriella kulturarvet / Maths Isacson 38

Ett pluralistiskt-socialistiskt sällskap i Danmark
Arbejderhistorie i 25 år / Gerd Callesen 41

“Den nya världen”
Kulturarvet i digitala media 43 / Christer Larsson

Centrum för arbetarhistoria.
Ett samarbete mellan Lunds universitet och Landskrona kommun / Lars Olsson och Jonna Eriksson 46

Recensioner

Annika Alzén:Fabriken som kulturarv. Frågan om industrilandskapets bevarande i Norrköping 1950-1985 / av Bertil Jansson 49

Sista sidan 51
Notiser
Arbetets historia.
Guide till museer och miljöer
i Sverige - Sv Metallindustriarbetareförbundet - Flera minnesinsamlingar - Arbetarlitteraturen i internationellt perspektiv / Mats Myrstener - “Akta er för socialdemokraterna!”