Nr 77-78 (1996:1-2)

Arbetarhistoria nr 077-078

Innehåll

Ledare 1

För 100 år sedan - Internationella transportarbetarefederationen 2

Upp till kamp(?) i Båtskärsnäs
Fackliga organisationsproblem bland sågverksarbetarna i början av seklet / Mats Johansson 4

Efter kriget

Stabilitet eller expansion?
Perspektivskillnader mellan Ernst Wigforss och Gunnar Myrdal i den ekonomiska efterkrigsplaneringen 1944-1945 / Örjan Appelqvist 11

Facklig alliansfrihet?
Landsorganisationen i Sverige och fackföreningsinternationalen i början av det kalla kriget / Klaus Misgeld 27

Skrotad socialisering
Sverige, USA och oljan / Thomas Jonter 51

Vägval i säkerhetspolitiken.
Historiska lärdomar i Norge och Sverige efter 1945 / Erik Noreen 59

Kohandelsförhandlingar / Knut Ohlsson 67

Recensioner

Åsmund Egge: Komintern og krisen i Det Norske Arbeiderparti / av Aleksander Kan 68

Nya böcker / Mats Myrstener 69

1995 års accessioner till arkivavdelningen / Martin Grass 71

Register Arbetarhistoria 1995 Nr 73/74-75/76 72

Sista sidan 73
Rudolf Meidner-priset 1996 - Svensk arbetarlitteratur i internationellt perspektiv / Lars Furuland - Ivar Lo-Johanssons personliga pris - Nytt liv - Nytt land - Fackliga fanor / Margareta Ståhl - “Akta er för socialdemokraterna!” - Seminarier med ABF och AKS - Je suis fier et heureux… (rättelse)

Seminarier på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek våren 1996 76