Nr 80-81 (1996:4-1997:1)

Arbetarhistoria nr 080-081

Tema

Spanska inbördeskriget

Innehåll

Ledare 1

För 60 år sedan - Spanska inbördeskriget
Levande solidaritet. En utställning om solidariteten med det spanska folkets kamp mot fascismen 1936-1939
Hans Göran Franck inviger utställningen 2

Utställningen återges på sidorna 4-14

Land och frihet - hjältar och myter

Historia och solidaritet / Folke Olsson 6

Hyckleri och rättfärdighet / Lars Gogman 10

Ett erkännande 60 år efteråt / Folke Olsson 12

Feminismen och statsmakten i Sverige på 1930-talet
Kvinnoarbetskommittén, kvinnorörelsen och SAP 1935-1939 / Renée Frangeur 15

Humanism, anarkism och socialism
Varför splittrades det socialdemokratiska vänsterpartiet? / Börje Henningsson 25

Recensioner

Werner Schmidt: Kommunismens rötter i första världskrigets historiska rum. En studie kring arbetarrörelsens historiska misslyckande / av Lars Björlin 37

Politiska meningsfränder. Statssekreterarbefattningen politiseras / Ulf Larsson 45

Nya böcker / Mats Myrstener 48

Sista sidan 50
HAFS - ny databas om historisk arbetslivsforskning - Marx på nätet - Beslut(s)fattarna - Kämpande solidaritet - Arbetarminnen - Vi gav järnet - Järnarbetare i konsten - Sudettyskt arkivfynd - Rudolf Meidner-priset 1997 till Lisa Öberg - Kommande forskningsseminarier - Ordförandeskifte i ARABs styrelse och forskningsråd - Första majmärkes-affisch