Nr 75-76 (1995:3)

Arbetarhistoria nr 075-076

Innehåll

Ledare 1

För 100 år sedan - Första maj
Hjalmar Brantings majtal 1895 2
Kommentar / Martin Grass 4

Socialism på svenska / Sven Ove Hansson 7

Vägen till makten.
SAP:s organisatoriska omvandling mellan kosackval och kohandel / Bengt Schüllerqvist 15

Olof Palmes arkiv / Stellan Andersson 24

”… och fönstren öppna för utblickar”
Internationellt arkivmaterial på ARAB / Martin Grass 37

Recensioner

Christer Thörnqvist: Arbetarna lämnar fabriken. Strejkrörelser i Sverige under efterkrigstiden, deras bakgrund, förlopp och följder / av Christer Lundh 42

Denis Lefebvre: Guy Mollet. Le mal aimé / av Kaj Björk 50

Nya böcker / Mats Myrstener, Klaus Misgeld, Maire Hedström 52

Sista sidan 56
Invandrarna och arbetarrörelsen
Nordisk vägledning
Nytt beståndsregister
Rudolf Meidner-priset - Månadens dikt
”Akta er för socialdemokraterna!”-
AKS årsbok 1995