Nr 73-74 (1995:1-2)

Arbetarhistoria nr 073-074

Tema

Arbetarlitteraturen i forskningen

Innehåll

Ledare 1

För 50 år sedan - Statsystemet i graven 2

Arbetarlitteraturen - en egen tradition bland författare och inom forskningen 3

Hemlös och frusen, rädd och hungrig
Om talerätten och den tidiga arbetarlitteraturen / Eva Adolfsson 4

Arbetarlitteraturen i Sverige.
Perspektiv och tendenser inom forskningen / Lars Furuland 10

Karnevalska element i Maria Sandels texter / Gerit Berger 23

Att ta ordet. Litteraturfostran och självbildning i tidig arbetarrörlse / Brigitte Mral 27

“Enfaldens estetik” / Ingmar Nylund 31

Lars Ahlins fyrtiotalsnoveller
Ett svar på tidens tilltal / Carina Lindholm 34

Käre Ivar Lo / Aino Trosell 38

Ivar Lo-Johansson och frihetens väg / Ola Holmgren 40

Den svenska arbetarlitteraturen som historiskt fenomen / Per-Olof Mattsson 45

Pierre Bourdieu och arbetarlitteraturen. Utblickar från ett avhandlingsarbete / Erik Peurell 49

Fantombilden / Hans Lagerberg 52

8 augusti 1917 / Ola Larsmo 54

“Det är dags att doppa pennan i rött bläck!”
Om konsten och revolutionen i 1890-talets Belgien / Eva-Karin Josefson 57

Recensioner

Stig-Lennart Godin: Klassmedvetandet i tidig svensk arbetarlitteratur / av Mats Myrstener 62

En strejk i Kalmar och Nationernas Förbund / Ulf Larsson 64

Penninghushållning och modernisering / Börje Henningsson 67

Recensioner

Björn Olsson: Den bildade borgaren. Bildningssträvan och folkbildning i en norrländsk småstad / av Mats Myrstener 69

Hans Nyströn: Hungerupproret 1917 / av Rolf Karlbom 71

Börje Henningsson: Mellan tre ideologier. Socialdemokrater, anarkosyndikalister och kommunister inom Dalarnas arbetarrörelse 1906-1937 / av Bengt Schüllerqvist 71

Genmäle / av Börje Henningsson 72

Rapport

Bort från Braverman. Arbetarhistorisk konferens i Nordamerika / Herman Schmid 73

Nya böcker / Mats Myrstener 74

1994 års accessioner till arkivavdelningen / Martin Grass 78

Register Arbetarhistoria 1994 Nr 69-71/72 80