Nr 71-72 (1994:3-4)

Arbetarhistoria nr 071-072

Tema

Rätten till arbete

Innehåll

Ledare 1

För 75 år sedan - Åttatimmarsdagen 2

Rätten till arbete
Inlägg om arbetslöshetens följder
Ett seminarium 3

Massarbetslöshetens återkomst.
Orsakssamband - och en antydan till utväg / Klas Eklund 4

Arbete och arbetslöshet: det långa perspektivet / Lars Ingelstam 12

Ett systemfel
Arbetslöshet och utslagning / Hans Berglind 21

Om psykiskt välbefinnande och dödlighet
Arbetslöshet och ohälsa / Finn Diderichsen och Urban Janlert 24

Den onda cirkeln måste brytas
Ungdomsarbetslösheten / Lena Schröder 30

En centrifugal rörelse
Kvinnors arbete och arbetslöshet / Lena Gonäs 33

Monumentala dimensioner
Invandrarnas arbetslöshet / Wuokko Knocke 38

Utbildning ger arbete
Kompetensutveckling och arbetsmarknad / Åke Dahlberg 41

Lönearbetaren som medarbetare
Tendenser i arbetslivets förnyelse / Herman Schmid 45

Det gränsöverskridande samarbetets betydelse
Svenska Handelsarbetareförbundets internationella kontakter fram till andra världskriget / Mats Greiff 54

Sista sidan 60
1945 - en ny början
Nionde Nordiska konferensen
för forskning i arbetarrörelsens
historia, 1995 i Norge
Rudolf Meidner-priset för forskning
i fackföreningsrörelsens historia

Forskning pågår 60