Nr 70 (1994:2)

Arbetarhistoria nr 070

Innehåll

Ledare 1

För 90 år sedan - Morgonbris 2

Det statliga broderskapet
Patriarkalism och byråkrati vid Statens Järnvägar och Postverket i början av 1900-talet / Lasse Kvarnström 3

Två traditioner eller en inom svensk fackföreningsrörelse?
Ett perspektiv på den sekellånga kampen om makten över arbetet inom grafisk industri / Lars Ekdahl 13

Invandrarna i den svenska modellen - hot eller reserv?
Fackligt program på 1960-talet / Christer Lundh 23