Nr 69 (1994:1)

Arbetarhistoria nr 069

Nummer 69 (1/1994)

Ledare 1

För 50 år sedan - Arbetarrörelsens efterkrigsprogram 1944. De 27 punkterna 2

Att röka på förbjuden plats kostar en månads fickpengar
Svenska interneringsläger under andra världskriget
Diskriminering, degradering och disciplinering / Jörg Lindner 3

Gömda skatter
Arbetarrörelsens konst / Göran Holmberg 14

Röd skandinavism i Komintern
SKPs kris och splittring 1924 / Lars Björlin 18

Käre kamrat Lenin!
Två svenska brev till Lenin 1921 / Aleksander Kan 31

Året 1918. Svensk socialdemokrati och militära interventioner / Ulf Larsson 32

Recensioner

Carl Henrik Hermansson: CH minnen / av Jörgen Hermansson 35

Claus Bryld: Den demokratiske socialismes gennembrudsår. Studier i udformningen af arbejderbevægelsens politiske ideologi i Danmark 1884-1916 på den nationale og internationale baggrund / av Birger Simonson 37

Ole Sohn: Fra Folketinget til celle 290. Arne Munch-Petersens skæbne / av Aleksander Kan 41

Nya böcker / Torbjörn Persson 43

1993 års accessioner till arkivavdelningen / Martin Grass 45

Index Arbetarhistoria 1992-1993 Nr 61/62-68 47

Sista sidan 48
Arkiv- och biblioteskonferens - Hitlerflyktingar i Norden