Nr 63-65 (1992:3-4-1993:1)

Arbetarhistoria nr 063-065

Tema

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 90 år

Innehåll

Ledare / Lars Wessman 1

För 90 år sedan grundades Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Nedslag i korrespondensen 1902-1912 / Martin Grass 2

Städare i folkhemmet / Maths Isacson 8

“De borgerligas andliga inflytande”.
Om ideologisk hegemoni och socialdemokratins roll i samhällsomvandlingen / Karl Molin 15

Schack enligt partibok?
Arbetarschacket under 1930-talet / Sthig Jonasson 24

Hierarki och decentralisering.
Den svenska FNL-rörelsens förhistoria / Erik Tängerstad 28

Varför finns det ingen socialism i USA?
Felställd fråga i ny belysning / Lars Edgren 35

Världspolitik och europeisk integration.
Europeisk socialdemokrati efter 1945 / Klas Åmark 43

Röda fanan 200 år / Margareta Ståhl 50

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek - i Sverige, i Norden, i Europa

ARAB - förebilden / Martin Grass 55

Nordiskt samarbete från norsk horisont / Trond Bergh 59

Från förråd till arkiv i Helsingfors / Esa Lahtinen 63

ABA i Danmark / Gerd Callesen 66

En värld av rebeller, reformatorer och revolutionärer i dokument.
Internationella institutet för socialhistoria i Amsterdam / Huub Sanders 68

Fruktbart internationellt samarbete.
Friedrich-Ebert-Stiftung i Bonn / Horst Ziska 72

Institution med skiftande öden.
Föreningen för arbetarrörelsens historia i Wien / Wolfgang Maderthaner 75

Biträde på Stockholms arbetarbibliotek.
Intervju med Greta Kraft / Hans Larsson 79

Biologins nytta. Oscar Borge och Arbetarrörelsens arkiv.
Radiointervju av Ture Nerman 81

Från ungdomsförbundet till Atlantis.
Intervju med Tage Lindbom / Eva Karlsson 83

Här måste du göra något!
ARAB blir stiftelse. Samtal med Ragnar Edeman / Klaus Misgeld 87

Framgångsrikt engagemang. Intervju med Nils Ramstén / Eva Karlsson 89

Vad har inkaindianerna med arbetarrörelsen att göra?
Samtal med Åke Wedin / Klaus Misgeld/Lucy Viedma 92

Man blir själv historia så småningom.
Samtal med Margareta Svensson / Marie Hedström, Klaus Misgeld 95

Dagbok till arbetarrörelsens själ / Lotta Gröning 97

Från dubblettgallring på ARAB till släktforskning i Blekinge / Madli Kurdve 99

Bruno Kalnins arkiv.
En presentation / Baiba Vitolins 102

Recensioner

Lars Arvidson: Folkbildning och självuppfostran. En analys av Oscar Olssons idéer och bildningssyn / av Hans Larsson 105

Kristina Wallander: Med arbetarna som läsekrets. Fackförbundspressens kulturstoff från 1887 till våra dagar / av Rune Nordin 106

Svar till Lars Björlin / av Aleksander Kan 107

Nya böcker / Hans Larsson 108