Nr 66-67 (1993:2-3)

Arbetarhistoria nr 066-067

Tema

Religionen som samhällsfaktor

Innehåll

Ledare 1

För 100 år sedan - Folkriksdagen 1893 2

Religionen som samhällsfaktor.
Arbetarrörelsen och de kristna samfunden. Ett seminarium / Rudolf Meidner / Klaus Misgeld 4

Grundläggande värderingar för mänsklig samexistens / Lars Hartman 5

Samhällsenhet och religionsfrihet / Lennart Tegborg 6

Kyrkan och samhällsordningen - från industrialismen till Tredje världen / Alf Tergel 12

Kungliga salighetsverket?
Socialdemokratisk kyrkopolitik i Sverige före 1940 / Bo Stråth 17

Borgerlig konfirmation och begravning.
Ideologi och riter / Göran Gustafsson 22

Arbetarrörelsen - en ny kyrka? / Kurt Johannesson 28

Solidarism. Katolsk sociallära och politik / Frans-Josef Holi 31

Protestantisk socialetik och välfärdsstaten / Carl-Henric Grenholm 36

Evangeliet eller socialismen?
Broderskapsrörelsens pionjärtid 1924-1938 / Erik Amnå 39

Recensioner

Michael Löwy: Förlossning och utopi / av Hans Larsson 44

Visborgs minne. Sommarparadis för arbeterskor / Birgit Parding 47

Nya böcker 51

1992 års accessioner till arkivavdelningen / Martin Grass 53

Om bibliotekets nyförvärv 1992 / Hans Larsson 55

Forskning pågår 56

Arbetarhistoria rättar 56