Nr 61-62 (1992:1-2)

Arbetarhistoria nr 061-062

Tema

Synen på arbetet i arbetarrörelsen

Innehåll

Ledare 1

För 100 år sedan - Stockholms allmänna kvinnoklubb 2

Plikt och rättighet
Synen på arbetet i arbetarrörelsen 3

Arbetet som källa till samhällets välstånd och individens välfärd / Anna Hedborg 4

Livsbehov och medel till välstånd.
Marx, Kautsky och svensk arbetarörelse före 1900 om arbete och produktivitet / Ingrid Millbourn 9

Får en bofink se ut hur som helst?
Den svenska arbetarörelsens syn på kvinnor och lönearbete / Ylva Waldemarson 13

Välfärd i arbetslivet - en fråga om när och hur / Carina Nilsson 19

Arbete - från gudomlig plikt till mänsklig rättighet? / Bengt Lundberg 21

Socialdemokratin vid en tröskel i tiden
Parti och samhälle 1988-1991 / Klas Åmark 26

Kvinnors löner i industrin. En debatt 35

Solidarisk lönepolitik och kvinnolöner.
En kommentar till en artikel av Åsa Löfström / Lars Svensson 35

Svar till Lars Svensson / Åsa Löfström 38

Slutreplik till Åsa Löfström / Lars Svensson 39

Recensioner

Ingrid Millbourn: “Rätt till maklighet”.
Om den svenska socialdemokratins lärprocess 1885-1902 / av Lars Björlin 40

Ann-Sofie Nilsson: Den moraliska stormakten. En studie av socialdemokratins internationella aktivism / av Thomas Jonter 42

Crister Skoglund: Vita mössor under röda fanor. Vänsterstudenter, kulturradikalism och bildningsideal i Sverige 1880-1940 / av Mac Murray 44

Roger Molin: Organisationen inom facket. Organisationsutvecklingen inom de till Landsorganisationen anslutna förbunden / av Lasse Kvarnström 45

Aleksander Kan: Nikolaj Bucharin och den skandinaviska arbetarrörelsen / av Lars Björlin 46

Walter A Jackson: Gunnar Myrdal and America´s conscience. Social engineering and racial liberalism, 1938-1987 / av Mac Murray 48

Nya böcker / Hans Larsson 49

Bibliotekets nyförvärv 1991 / Hans Larsson 50

1991 års accessioner till arkivavdelningen / Martin Grass 51

Index Arbetarhistoria 1991 Nr 58/59-60 52