Nr 60 (1991:4)

Arbetarhistoria nr 060

Tema

Kulturmiljöer

Innehåll

Ledare 1

För 85 år sedan - Brunnsvik 1906 2

Kulturmiljövården - ett seminarium

Förnyelse för arbetarrörelsen / Bengt Göransson 3

Arbetarrörelsen och kulturmiljön.
Fem infallsvinklar / Mikael Stigendal 4

“De räta ryggarnas samhälle”
Om den tidiga socialdemokratins kultursyn / Ronny Ambjörnsson 7

Inte det gamla Klara.
Den kreativa stadens problem och möjligheter / Monica Andersson 15

Den byggda arbetarmiljön / Marie Nisser 17

Socialdemokratins kulturarv / Inge-Bert Täljedal 20

Måste kunskap slockna för att hamna på museum? / Erik Hofrén 23

Kommunistisk frontorganisation eller värnare av det västerländska samhällssystemet? Den finska fackföreningsrörelsen i det kalla kriget 1947-1951 / Mikko Majander 27

Vad kan vi göra för Östeuropa? Två konferenser i Linz 1991 / Lars Wessman 31