Nr 58-59 (1991:2-3)

Arbetarhistoria nr 058-059

Tema

Arbetarlitteraturen

Innehåll

Ledare 1

För 100 år sedan - Stockholms arbetarebibliotek 2

Brittiska arbetarskildringar 1800-1970 / Lars Åke Augustsson 3

Arbetarlitteraturens vara eller icke-vara i nutiden / Phillippe Bouquet 10

Guldålder och kris? Funderingar över arbetarlitteraturens 30-tal och 90-tal / Hans Lagerberg 13

Arbetarlitteratturens framtid / Bernt-Olov Andersson 20

Lite oförutsägbarhet, tack!
Tema: Arbetarrörelsen och arbetarförfattarna. Om inbyggda oförenligheter mellan parterna och om medlarens/förmedlarens svåra roll 23

Dikt och politik / Gunnar Eriksson 24

“Inget blev som man hoppades”
ABF och arbetarförfattarna / Fritz Karlsson 26

Ett problematiskt förhållande
ABF och författarna / Ingrid Gunnarsson 28

Litteraturen och det verkliga livet
Läsningens impulser / Torsten Eliasson 29

En ström av kända och okända
SIA och författarna / Sive Hallgren 32

I Tidens väntrum. Förlaget och författarna / Nine Christine Jönsson och Paul Lindblom 36

Social och kulturell identifikation
Arbetarbilioteket i Lund / Marion Leffler 44

En läsande arbetarskald
Boklånaren Ernst Hellborg / Mats Mystener 49

“Ivar Lo fick idén att skriva om statare hos mig”. Om Moa Martinson och Ivar Lo-Johansson / Kerstin Engman 52

Författararkiv och brevsamlingar / Stellan Andersson 57

Från tjejerna i Kommunal till Harry Ivarsson i Kinna
Arbetarförfattarna i ARABs bibliotek / Ingrid Malm-Andersson 58

“Jungfrun Europa” och “Frihetens genius”.
Heinrich Heine och socialdemokratins genombrott i Sverige och Finland / Ernst-Ullrich Pinkert ; översättning/språkgranskning Klaus Misgeld/Marie Hedström 59

Österrikisk-svenska förbindelser
Om Victor Adler och Hjalmar Branting / Kaj Björk 62

En “Socialistisk fest” i Malmö 1910
Internationalen besöker Skånes huvudstad / Bengt E Grimlund 67

Arbetarrörelsens historia i Norge
Ett sexbandsverk presenteras i Oslo / Aleksander Kan 68

Recensioner

Bernt Gustavsson: Bildningens väg. Tre bildningsideal i svensk arbetarrörelse 1880-1930 / av Hans Larsson 70

Kjell Östberg: Byråkrati och reformism. En studie av svensk socialdemokratis politiska och sociala integrering fram till första världskriget / av Bill Sund 72

Estrid Esbjörnson: Skoindustrin - Närkes ära / av Ulla Rosén 74

Nya böcker 75

Forskning pågår.
Redovisning av inventering vintern 1990/91 77

Nytt beståndsregister 80

Arbetsliv och arbetarrörelse. Uppsatser utgivna av Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 80