Nr 6 (1978:2)

Arbetarhistoria nr 006

Tema

Folkrörelsearkiven

Innehåll

Ledare 1

Det började i Strömsbro
Om folkrörelsearkivet i Gävleborgs län / Barbro Eriksson 2

Folkrörelsernas arkivförbund och de lokala folkrörelsearkiven / Lars Wessman 12

Folkrörelsernas arkiv i Örebro län / Göran Henrikson 15

Gör historien till ett vapen i klasskampen! / Gunnar Sillén 25

Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten / Staffan Johansson 30

Anteckningar angående fanorna i Arbetarrörelsens arkiv / Thomas Millroth 46

Adresser till lokala folkrörelsearkiv 50

Kvinnorna och den socialistiska arbetarrörelsen
Rapport från Linz-konferensen 1978 / Eva Karlsson 54

Kretsen kring Tiden. En kommentar / Arne Björnberg 56

Forskning pågår 57