Nr 5 (1978:1)

Arbetarhistoria nr 005

Innehåll

Ledare 1

Upp ur arkivkällaren och ut i världen

Internationella kontakter / Lars Wessman 2

Porträtt av en 1800-talssocialist / Erik Gamby 4

Arbetarrörelsens arkiv i Europa. Vägledning för forskare
sammanställd av Juhani Paasivirta och Kaija Pasila / 11

Om arbetarrörelseforskning

En tidskriftsöversikt / Birgit Parding 31

Om en politiker och hans goda namn och rykte
Herbert Wehner i Sverige / Klaus Misgeld 33

Ditt och datt 37

Forskning pågår 38