Nr 56-57 (1990:4-1991:1)

Arbetarhistoria nr 056-057

Tema

Den solidariska lönepolitiken

Innehåll

Ledare 1

För 100 år sedan - Norbergsstrejken 1891 2

Från agitationsblad till nyhetstidning.
Genresystemet i Ny Tid kring sekelskiftet / Per Ledin 3

Sömmerskorna i Örebro organiserar sig / Gunnela Björk 8

Tolfterna - ett systerskap över klassgränserna / Birgit Persson 13

Patriarker och arbetare.
Fackföreningsbildande på Britanniafabriken / Ulf Stahre 25

Den solidariska lönepolitiken
Ett seminarium arrangerat av Forskningsrådet vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 30

En svensk modell?
Bakgrund och framtidsutsikter för den solidariska lönepolitiken / Lars Magnusson 31

Lönepolitisk solidaritet.
Debatten inom fackförbunden under 80 år / Ingvar Ohlsson 35

Kvinnors löner i industrin.
Den solidariska lönepolitikens effekter / Åsa Löfström 38

Löneutjämning, löneglidning. löneökningstakt under den solidariska lönepolitiken i Sverige / Douglas A. Hibbs Jr., Håkan Locking och Hasse Ekdahl 42

Nya normer och strategier för den solidariska lönepolitiken? / Rudolf Meidner 47

Svikna förväntningar?
Konvertibler och vinstandelar / Barbro Sköldebrand 51

Ett ljus i mörkret? Vinstdelningssystemet i Sandvikskoncernen / Bo Boström 53

Ett systemskifte. Kommunerna och den solidariska lönepolitiken / Lars Ahlvarsson 55

Fackets splittring - Religionens roll
Linzkonferensen 1990 om arbetarrörelsens historia / Klas Åmark och Klaus Misgeld 56

Den internatioella fackföreningsrörelsen / Klas Åmark 57

Religion och arbetarrörelse / Klaus Misgeld 58

Recensioner

Örjan Appelqvist: Brevbärarens fack och värde. Ett yrkesliv vid Södertäljeposten 1926-1968 / av Klas Åmark 59

Nya böcker 60

Nyförvärv arkivavdelningen 1990 61

Index Arbetarhistoria 1990
Nr 53/54-56/57 62

Nyförvärv biblioteksavdelningen 1990 Bilaga