Nr 55 (1990:3)

Arbetarhistoria nr 055

Innehåll

Ledare 1

För 70 år sedan - den första socialdemokratiska regeringen 2

Försvarsminister - ambassadör - flykting
Böhm, Vilmos: Vilmos Böhm och Ungern 1945-1948 / [granskning: Stefan Böhm/ Marie Hedström/Klaus Misgeld] 3

Tre gånger tre hurra för A.J. Dahl
En norsk-svensk läsövning om fackföreningsarbetets mödor 1896-1901 / Gunnar Lindblom 9

Lokalistisk fackföreningspolitik
Ett fackligt alternativ för landsbygdens grovarbetare? / Bo Persson 23

Recensioner

Yvonne Hirdman: Att lägga livet till rätta. Studier i svensk folkhemspolitik / av Mac Murray 33

Yngve Möller: Rickard Sandler. Folkbildare, utrikesminister / av Klaus Misgeld 35

Replik

Hans Larsson svarar Marion Leffler 36

Arbetarkultur - vad är det?
Arbetarkulturseminarium i Norrköping / Maths Isacson 37

Nya böcker 39

Forskning pågår 40