Nr 53-54 (1990:1-2)

Arbetarhistoria nr 053-054

Tema

Arbetarrörelsens programdebatt

Innehåll

Ledare 1

För 100 år sedan -1 maj 1890 / Martin Grass 2

Arbetarna tåga ut i valkampen.
En valaffisch från 1911 / Hans Haste 4

Ut med kommunisterna! När Valter Andersson åkte ur Grov- och Fabriks styrelse / Mario Matteoni 6

Från 40-tal till 90-tal
Arbetarrörelsens programdebatt.

Ett seminarium 9

Förändringarnas kontinuitet
Socialdemokratiska partiprogram

Spjutspets mot framtiden? Socialdemokratins principprogram / Kent Lindkvist 10

Mellan planhushållning och etisk socialism.
Socialdemokratiska partiprogram 1944-1975 / Lennart Olausson 15

Diskussion 21

Livsvillkor och värderingar. Förslag till nytt socialdemokratiskt partiprogram / Anne-Marie Lindgren 23

Partiprogrammet ur ett könsstrukturperspektiv / Lena Gonäs 27

Diskussion 29

90-talsprogrammet. En debattbok om ekonomi, miljö och den offentliga sektorn / Anna-Greta Leijon 33

Överslätande och inställsamt
Kritik mot 90-talsprogrammet / Sven Lindqvist 37

Inga visioner
Synpunkter på 90-talsprogrammet / Göran Therborn 39

Diskussion 41

Ekonomisk demokrati
Fackföreningsrörelsen och framtiden / Dan Andersson 48

Fackligt inflytande och fackligt ansvar / Anna Hedborg 49

Mot- eller medrörelse
Om fackföreningsrörelsens framtid / Rune Nordin 51

Recensioner

Eric J. Hobsbawm: Imperiernas tidsålder / av Anders Ekström 53

Christer Winberg: Fabriksfolket. Textilindustrin i Mark och arbetarrörelsens genombrott / av Bill Sund 54

Einhart Lorenz: Willy Brandt in Norwegen. Die Jahre des Exils 1933 bis 1940 / av Helmut Müssener 55

Anna-Greta Nilsson Hoadley: Atomvapnet som partiproblem. Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund och frågan om svenskt atomvapen 1955-1960 / av Kent Zetterberg 56

Nya böcker 58

Att arbeta med Folkhemmet
Socialdemokraterna 100 år. En utställning på Nordiska museet / Eva Karlsson 59

Efter Folkhemmet / Margareta Ståhl 62

Mötesplats mellan öst och väst
ITH i Linz 25 år / Martin Grass 63

Hitler-flyktingar i Norden 1933-1945
Nordiskt symposium 3-5 oktober 1989 i Köpenhamn / Klaus Misgeld 64

Nyförvärv arkivavdelningen 1989 66

Nya vykort och affischer 67

Sista sidan 68
Flera seminarieserier - Moa - Handikapphistoria

Forskning pågår 68

Nyförvärv biblioteksavdelningen 1989 Bilaga