Nr 52 (1989:4)

Arbetarhistoria nr 052

Innehåll

Ledare 1

För 80 år sedan - Storstrejken 1909 2

Snigeln - den svenska socialdemokratin 100 år 3

Könlös forskning. Kvinnorna och SAP ur ett genusperspektiv / Yvonne Hirdman 4

Socialism och kapitalism i samexistens / Bo Gustafsson 6

Mer än en framgångshistoria: Dra lärdom av misstagen / Gösta Rehn 8

Socialdemokratins välfärdsbygge / Bo Stråth 11

Revolutionens gyllene barn.
Bucharin och den svenska arbetarrörelsen / Aleksander Kan 14

Från arbetare i politiken till politiken i arbetet?
Arbetslivsforskning i Norge / Ingar Kaldal 25

Klippare på Britannia. Inskolning i arbetslivet på Britanniafabriken 1930 / Ulf Stahre 31

Recensioner

Annette Thörnquist: Lönearbete eller egen jord? Den svenska lantarbetarrörelsen och jordfrågan 1908-1936 / av Lars Björlin 35

Hans Larsson: Tidstecken. Stockholms arbetarbibliotek och samhällskroppens utformning, 1892-1927 / av Marion Leffler 36

Nordiska seminariet om arbetarkultur (2 : 1986 : Norrköping): Lönearbete och livsmönster.
Föredrag presenterade vid Andra nordiska seminariet om arbetarkultur i Norrköping, 1986 / av Lars Olsson 39

Charles Kassman: Arne Geijer och hans tid. 1, 1910-1956 / av Lars Björlin 40

Brigitte Seebacher-Brandt: Bebel. Künder und Kärrner im Kaiserreich / av Rainer Schwenke 41

Folkets stämma aldrig hörd. Tredje nordiska arbetarkulturseminariet 4-6 september 1989, Tammerfors / Hans Larsson 43

Arbetarhistoria rättar 44