Nr 51 (1989:3)

Arbetarhistoria nr 051

Tema

Könsspecifikt eller könsneutralt

Innehåll

Sjunde Nordiska konferensen för forskning i arbetarrörelsens historia

Ledare
Konferens med kvinnoperspektiv / Eva Karlsson 1

För 70 år sedan - Allmän rösträtt för kvinnor och män 2

Könsneutralitet som alliansfrihet / Birgitta Odén 3

Periodiseriing av kapitalismen - med kvinnor / Ulla Wikander 7

Framsókn. Kvinnoföreningar i Island / Thórunn Magnúsdóttir 12

Könsblindhet och könsneutralitet i forskningen om arbetarrörelsens historia

De osynliga kvinnorna
Historien om den manliga arbetarklassen / Gro Hagemann 15

Kön och historia
Åtta teseer och en slutvinjett / Per Maurseth 24

En skev polemik
Kommentar till Gro Hagemann / Per Maurseth 30

Könsstrukturerna ignoreras
Svar till Per Maurseth / Gro Hagemann 33

Kön och klass
Nya perspektiv på ett gammalt problem / Marianne Rostgård 35

Morgonrodnad och rösträtt
Arbetarkvinnorörelsens framväxt i Tammerfors / Aino Saarinen 39

Likhet och särart
Den tidiga arbetarörelsens kvinnopolitik / Christina Carlsson Wetterberg 47

Kvinnor på kontor
Könsarbetsdelning på de offentliga kontoren 1900-1940 / Kirsten Geertsen 55

Recensioner

Anders L. Johansson: Tillväxt och klassamarbete. En studie av den svenska modellens uppkomst / av Bo Stråth 61

Karl Kautsky: Karl Kautsky und die Sozialdemokratie Südosteuropas. Korrespondenz 1883-1938 / Georges Haupt … (Hg.) / av Martin Grass 62

Wilhelm Liebknecht: Briefwechsel mit deutschen Sozialdemokraten. Bd 2, 1878-1884 / hereausgegeben von Götz Langkau / av Martin Grass 63

Nya böcker 64

Hur reformerar man ett “statsparti”?
Den hundraåriga österrikiska socialdemokratin / Klaus Misgeld 67

Forskning pågår 68