Nr 49-50 (1989:1-2)

Arbetarhistoria nr 049-050

Tema

SAP 100 år

Innehåll

Ledare 1

Det är bara rörelsen själv som är domare. Socialdemokratisk ideologi / Mats Dahlkvist 2

Dantons död i Sverige, 1889
Axel Danielsson, Büchner och den franska revolutionen / Ernst-Ulrich Pinkert 9

Liberté - égalité - fraternité
Frihet - jämlikhet - broderskap
Bilder ur SAP:s historia 16

Fanor i färg. Åtta planschsidor 27

Fanor - en arbetarkulturens bildkonst. Om fanorna på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek / Arne Högström 36

Recensioner

Lotta Gröning: Vägen till makten. SAP:s organisation och dess betydelse för den politiska verksamheten 1900-1933 / av Martin Grass 44

Nykvarnsboken. Boken om Nykvarn - samhället som Gud hade glömt / av Annika Nordin 46

Robert Sigel: Die Geschichte der Zweiten Internationale 1918-1923 / av Martin Grass 48

Rapporter

Mellan Thatcher och Gorbatjov Willy-Brandt-seminarium i Bochum 1988 / Klaus Misgeld 50

Nya böcker 52

Nyförvärv

Biblioteksavdelningen oktober-december 1988 53
Arkivavdelningen 1988 58

Forskning pågår 59

Sista sidan 60
Vi måste lära av historien / Margareta Ståhl - Utställning på Nordiska museet - Bibliografier om svensk arbetarrörelse - Nya böcker 1989 - Ett programseminarium - Hitler-Flygtninge i Norden - 10 000 röda rosor