Nr 48 (1988:4)

Arbetarhistoria nr 048

Innehåll

Ledare 1

För 50 år sedan - Saltsjöbadsavtalet 1938 2

Dessa marxistiska akademiker med sin frenetiska klasskampsförkunnelse. Clartéisten Meurling i Verdandi / Nils Runeby 3

Gula Faran på Titanic. En vänster-äventyrares väg till Amerika / Lars Engwall 23

Kautsky och vägen till frihetens rike. Frågan om socialdemokratins samhällsförändrande kraft / Mats Johansson och Rafael Lindqvist 27

Recensioner

Thomas Ginner: Den bildade arbetaren. Debatten om teknik, samhälle och bildning inom Arbetarnas bildningsförbund 1945-1970 / av Marion Leffler 32

Maths Isacson: Verkstadsarbete under 1900-talet. Hedemora verkstäder före 1950 / av Bill Sund 33

Alla dessa konferenser. 1988 och 1989 34-36

Kvinnligt, nordiskt, internationellt - Saltsjöbadsavtalet 50 år - Arbetarrörelsen och språket - Aldrig mera krig! - Socialdemokratins samhälle - Exil i Norden / Marie Hedström och Klaus Misgeld

Nyförvärv biblioteksavdelningen juni-september 1988 36