Nr 47 (1988:3)

Arbetarhistoria nr 047

Tema

Stockholmskonferensen 1917

Innehåll

Ledare 1

För 60 år sedan - Folkhemstalet
Per Albin Hansson i riksdagen 1928 2

Stockholmskonferensen 1987 om Stockholmskonferensen 1917

Åttio år av fredspolitik. Socialdemokratisk utrikespolitik i Sverige / Pierre Schori ; översättning från engelska: Eva Karlsson 3

En hel del att bestyra… Branting och Stockholmskonferensen 1917 / Carl Göran Andræ 6

Fredsfrågan i Stockholm 1917 - ett hot mot de krigförande makterna / Martin Grass 9

Stockholm 1917 - en förlorad värld / David Kirby ; översättning från engelska: Eva Karlsson 15

Zimmerwald och ungdomsinternationalen. De socialdemokrtiska ungdomsförbunden i Skandinavien och Zimmerwaldrörelsen / Lars Björlin 18

…när fast vi knyta brodersbandet… Stockholmskonferensens framgångsrika misslyckande.
Utländska rapporter i sammanfattning

Stockholm 1917 - endast ett misslyckat försök? / Jürgen Rojahn ; översättning: Klaus Misgeld 26

Ungerskt förhållningssätt till Stockholmskonferensen / Janos Jemnitz ; översättning: Eva Karlsson 27

Urvattning och nedrivande. Brittiska Labours medansvar för Stockholmsprojektets misslyckande / Rudolf Klepsch ; översättning: Klaus Misgeld 27

Stockholmskonferensen: Zimmerwald och Finlandsfrågan / Simo Laaksovirta 28

Några ryska aspekter på Stockholmskonferensen / Janos Jemnitz ; översättning: Eva Karlsson 29

Socialdemokratisk utrikespolitik. Ett seminarium i maj 1988 / Björn Elmbrant 30

Recensioner

Bunny Ragnerstam: Arbetare i rörelse. Historisk krönika, Bd 2 / av Rolf Karlbom 31

Nyförvärv biblioteksavdelningen januari-maj 1988 32

Nya böcker 34

Sista sidan 36
Lyckosamma resultat av “Målar-Metall-Modellen” / Lars Wessman - Arbetarhistoria i Öresundsregionen / Lars Olsson - FA jubilerar med ny arkivhandbok / Lars Wessman - Arbetarhistoria rättar