Nr 46 (1988:2)

Arbetarhistoria nr 046

Tema

Arbetarrörelsen och invandringen

Ledare 1

För 100 år sedan - Metallindustriarbetareförbundet grundas 2

Ett seminarium om arbetarrörelsen och invandringen

En multietnisk arbetarrörelse / Mattias Tydén 3

Mellan internationalism och protektionism. Arbetarrörelse och invandringspolitik i ett jämförande perspektiv / Espen Thorud 7

Mellan rasism och reglering. Invandringspolitikens ideologi och historia / Tomas Hammar 11

LO och invandrarna / Ragne Beiming 15

Facket och svenskheten

Invandrare och facklig aktivitet / Wuokko Knocke 17

Det historiska arvet medföljer. Invandrarkvinnor möter svenskt arbetsliv / Margareta Matovic 21

Invandrare i politiken

Allmän och lika rösträtt? / Hilding Johansson 23

Entré i svensk politik / Erkki Tammenoksa 25

Forskning om invandrare pågår
Presentation av forskningsprojekt 27

Recensioner

Mats Lindqvist: Klasskamrater. Om industriellt arbete och kulturell formation 1880-1920
Lars Magnusson: Arbetet vid en svensk verkstad. Munktells 1900-1920
/ av Lars Olsson 30

Nine Christine Jönsson: Politik och kärlek. En bok om Gustav Möller och Else Kleen / Nine Christine Jönsson och Paul Lindblom / av Thorsten Nybom 32

Facklig makt och fackligt medlemskap. Klas Åmark svarar på Hans Wallengrens recension 34
Slutreplik av Hans Wallengren 35

Nya böcker 35

Rapporter

Sverige i Greifswald 1987 / Klaus Misgeld 37

Arkiv och sekretessregler i Österrike / Martin Grass 39

Fredsfrågan och arbetarrörelsen 1917-1918 / Martin Grass 39

IALHI i Bonn 1987 / Lars Wessman 40

Handikapphistorisk förening 41

Forskning pågår 41

Nyförvärv arkiv och bibliotek

Biblioteksavdelningen okt-dec 1987 42
Arkivavdelningen 1987 44