Nr 44-45 (1987:4-1988:1)

Arbetarhistoria nr 044-045

Tema

Kvinnorna fram!

Innehåll

Ledare: Kvinnohistoria och kvinnopolitik / Eva Karlsson 1

För 85 år sedan - Kvinnornas fackförbund 2

Kvinnor, organisera Eder!
Kvinnoorganisationer i arbetarrörelsen

Proletärkvinnor, Ohoj!
Stockholms allmänna kvinnoklubb 1892-1930 / Hjördis Levin 4

“…ingen kvinnofråga existerar…”
Kvinnoorganiseringen inom den tidiga arbetarrörelsen / Christina Carlsson Wetterberg 11

Från broderskap till systerskap.
Det socialdemokratiska kvinnoförbundet, könskonflikter, makt och strategier / Gunnel Karlsson 17

Målmedvetet för jämställdheten.
17 år som kvinnoförbundets ordförande / Lisa Mattson 21

Kata, Frida, Alva, Clara - en omaka kvartett.
Kvinnor i Sverige och i världen

Sida vid sida… Agitatorn Kata Dalström / Rut Berggren 25

Frida Stéenhoff - bekämpare av patriarkatet / Birgit Persson 27

Skärvor av kvinnoliv.
Ur Alva Myrdals brevsamling 1930-1950 / Yvonne Hirdman 33

“…inga förfuskade kopior av männen”
Två brev från Clara Zetkin 1917 / Martin Grass 39

Kvinnor i arbetarlitteraturen

En proletärflickas barndom.
Moa Martinsons Mia-trilogi / Ebba Witt-Brattström 43

Sällskapet Moas Vänner / Stellan Andersson 46

Konfrontation eller kamratskap.

Arbetarkvinnor hos Rudolf Värnlund och Lars Ahlin / Eva-Karin Josefson 47

Kvinnor intervjuas

- Jag arbetade hos snusmumrikarna.
LO:s första kontorist minns pionjärerna. Intervju med Märta Orning / Manfred Nilsson 55

- Frid och fröjd och samarbete.
Intervju med Ulla Lindström / Sven Jerstedt/Klaus Misgeld 58

- God morgon, Ombudsmannen!
Intervju med Elin Mossberg / Åge Jensen/Eva Karlsson 61

Källor och litteratur

Politiska och fackliga organisationssarkiv / Eva Karlsson 67

Personarkiv / Lucy Viedma 68

Biografiskt om kvinnor. En bibliografi / Birgit Parding 69

Kvinnotidskrifter / Birgit Parding 71

Kvinnoarkiv presenteras

Kvinnoförbundets arkiv / Anna-Greta Nilsson Hoadley 72

Arbetsmarknadens kvinnonämnds arkiv / Margareta Ståhl 73

Recensioner

Christina Carlsson: Kvinnosyn och kvinnopolitik.
En studie av svensk socialdemokrati 1880-1910 / av Lars Björlin 74

Åtta nya kvinnoböcker 76

Forskning pågår 77

Nyförvärv biblioteksavdelningen maj-september 1987 78