Nr 43 (1987:3)

Arbetarhistoria nr 043

Tema

1917

Innehåll

Ledare 1

För 70 år sedan - Stockholmskonferensen 1917 / Martin Grass 2

Från strid till samarbete. Samförståndets framväxt under mellankrigstiden / Maths Isacson 4

Arbetarrörelsens uppkomst. Förklaringsmodeller inom finländsk historieforskning / Pertti Haapala 9

Konferensen kom aldrig till stånd
Stockholmskonferensen 1917. Den offentliga diskussionen i Social-Demokraten / Martin Grass 13

Recensioner

Klas Åmark: Facklig makt och fackligt medlemskap. De svenska fackförbundens medlemsutveckling 1890-1940 / av Hans Wallengren 33

Nya böcker 34