Nr 42 (1987:2)

Arbetarhistoria nr 042

Tema

Den nordiska arbetarrörelsens samarbete

Innehåll

Ledare 1

För 70 år sedan - Sverges socialdemokratiska vänsterparti bildas 1917 2

Arbetarnordismen - arbetarrörelsens nordiska samarbete

Den skandinaviska arbetarrörelsens internationalism 1870-1914 / Bernt Schiller 3

Från arbetarkongress till samarbetsskommitté. Om Skandinaviska samarbetskommitténs bildande / Martin Grass 5

När murarna växte. Den Nordiska arbetarrörelsens samarbetskommitté och Internationalern mellan Potsdam och Genève (1945-1955) / Klaus Misgeld 12

Finländarna i det nordiska samarbetet

  1. 1880-1918 / Esa Lahtinen 20
  2. Orientering mot Norden 1919-1939 / Maria Lähteenmäki 23

Att skriva om en central politiker. Tage Erlander 1946-1969 / Olof Ruin 25

Recensioner

De Nordiska arbetarekongresserna under 100 år.. Arbetarrörelsens framväxt och utveckling i de nordiska länderna / utgiven av SAMAK / av Martin Grass 29

I välfärdsstatens tjänst. Tage Erlander 1946-1969 / Olof Ruin / av Jan Lindhagen 30

Diskussion

Svar till Günther Sollinger / av Bunny Ragnerstam 31

Replik till Bunny Ragnerstam / av Günther Sollinger 32

Nya böcker 33

Nyförvärv biblioteksavdelningen jan-april 1987 34

Konferenser och seminarier

Invandrare i arbetslivet / Klaus Misgeld 36

Eksil i Norge / Klaus Misgeld 37

Forskning pågår 38