Nr 41 (1987:1)

Arbetarhistoria nr 041

Innehåll

Ledare 1

För 10 år sedan - Arbetarhistoria 10 år 2

6. Nordiska konferensen för forskning i arbetarrörelsens historia

Från socialhistoria till samhällshistoria. Arbetarhistorisk forskning / Lars Olsson 3

Kulturarvet och forskningen / Bertil Jansson 9

Att undervisa i arbetarrörelsens historia / Bengt Schüllerqvist 14

Pipklubben / Erik Gamby 15

Recensioner

Protest og oprør. Kollektive aktioner i Danmark 1700-1985 / Flemming Mikkelsen (red.) ; med bidrag af Birgit Løgstrup … / av Rolf Karlbom 18

Bunny Ragnerstam: Arbetare i rörelse. Historisk krönika, Bd 1 / av Günther Sollinger 18

Jon Pierre: Partikongresser och regeringspolitik. En studie av den socialdemokratiska partikongressens beslutsfattande och inflytande 1948-1978 / av Sture Palm 21

Yngve Möller: Östen Undén. En biografi / av Kalle Molin 23

Walter Pöppel: Deutschlands verlorene Jahre  1933-1945. Betrachtungen aus der Emigation / av Klaus Misgeld 25

Nya böcker 26

Konferenser och seminarier

Tredje svenska arkivdagen: Datorn i arkivet / Martin Grass 28

Andra Nordiska seminariet om arbetarkultur / Birgit Parding 28

Judiskt liv i Norden: Historiska perspektiv / Klaus Misgeld 29

Arbetslivscenttums bibliotek och databasen ARAMIS / Birgit Parding 29

Värnlund-forskare fick stipendium / Marie Hedström 29

Arbetarhistoria rättar 29

Nyförvärv 1986

Arkivavdelningen 30
Biblioteksavdelningen 31

Index över artiklar i Arbetarhistoria 1-40 38