Nr 39-40 (1986:3-4)

Arbetarhistoria nr 039-040

Tema

Kvinnor och män i arbetarrörelsen. Personhistorisk forskning

Innehåll

Ledare 1

Det biografiska i historien / Alf W Johansson 2

Fabian Månsson. En svensk puritan / Hans Falk 6

Hjalmar Mehr - bostadsbyggare och internationalist / John-Olof Persson 10

Z ser tillbaka. Zeth Höglund som biograf och memoarförfattare / Lars Björlin 14

Ture Nerman - överlöpare / Bengt Nerman 18

Arbetarröreelsen i SBL / Göran Nilzén och Per Thullberg 32

Att skriva om Gustav Möller / Nine Christine Jönsson och Paul Lindblom 36

Labour Party. Personhistorisk forskning i England / Stellan Andersson 37

Personer i rörelsen. Två listor

Memoarer, biografier… Personer i arbetarrörelsen. En bibliografi / Karin Bergenfalk, Birgit Parding, Johan Selme 41

Abard till Östman. Personarkiv i ARAB / Anneli Alriksson 51

Personarkiv presenteras

Per Albin Hanssons arkiv / Birgitta Törnell 61

Gustav Möllers arkiv / Eva Karlsson 63

Ernst Wigforss arkiv / Eva Karlsson 64

Hjalmar Mehrs arkiv / Bo Malmsten 64

Den muntliga berättelsen / Eva Karlsson 66

Hjalmar Branings arkiv / Martin Grass 67

Alva och Gunnar Myrdals arkiv / Stellan Andersson 75

Recensioner

Nils-Olof Franzén: Hjalmar Branting och hans tid. En biografi / av Jan Lindhagen 79

Erik Gamby: Edgar Bauer. Junghegelianer, Publizist und Polizeiagent. Mit Bibliographie der E.-Bauer-Texte und Dokumentenanhang / av Günther Sollinger 80

Nancy Eriksson: Nancy. Nancy Eriksson minns / av Lars Björlin 83

Bruno Kreisky: Der junge Kreisky. Schriften, Reden, Dokumente 1931-1945 / av Martin Grass 84

Brigitte Seebacher-Brandt: Ollenhauer. Biedermann und Patriot
Brigitte Seebacher-Brandt: Biedermann und Patriot. Erich Ollenhaur. Ein sozialdemokratisches Leben
/ av Klaus Misgeld 86

Peder Knudsen: P. Knudsen. Bidrag til hans politiske biografi. Analyser og dokumenter / redigeret af Hans-Norbert Lahme ; med bidrag
af Per Boje … / av Martin Grass 87

Walter Pöppel: Es war einmal. Eine Jugend in Deutschland / av Klaus Misgeld 89

Dietrich Geyer: Kautskys russisches Dossier. Deutsche Sozialdemokraten als Treuhänder des russischen Parteivermögens 1910-1915 / av Martin Grass 90

Kurt Englich: Den osynliga fronten. Spioncentral Stockholm / av Klaus Misgeld 92

Vägen mot folkhemmet. Så mottogs Anders Isakssons bok om Per Albin / av Lars Wessman 93

Konferenser och seminarier

Rapporter från Helsinki, Reykjavik, Nynäshamn

Personarkiv och Första maj / Marie Hedström 95

Om samarbete och friktioner. 6. Nordiska konferensen / Klaus Misgeld 97

Nu ska Handikapprörelsens historia skrivas / Rolf Utberg 98

Nya böcker 99

Forskning pågår 100