Nr 4 (1977:4)

Arbetarhistoria nr 004

Innehåll

Ledare 1

Hur skall en organisationshistorik skrivas? Paneldebatt 3

Hur kan man använda marxistisk metod i samtidshistorisk forskning? Paneldebatt 12

Nyförvärv 29

Ur och om bildarkivet 32

Ditt och datt 34