Nr 2-3 (1977:2-3)

Arbetarhistoria nr 002-003

Innehåll

Ledare / Sven Bodin 1

Politik och historia. Kring den socialdemokratiska historieskrivningen / Lars Björlin 2

Böcker om svensk arbetarrörelse / Birgit Parding 34

“Sveket”. Vägval, förräderi, opportunism och förtal i klasskampen / Sigurd Klockare 48

Gustav Möller i Marxsällskapet / Per Nyström 54

Nyförvärv / Stellan Andersson 69

Om socialdemokratiska partistyrelsens arkiv / Sven Bodin 70

Forskning pågår / Stellan Andersson 77