Nr 37-38 (1986:1-2)

Arbetarhistoria nr 037-038

Tema

Socialdemokratin och samhällets förändring i Sverige

Innehåll

Ledare 1

Hundra år av samhörighet / Gudmund Larsson 2

Socialdemokratins roll i industrikapitalismens utveckling / Rolf Torstendahl 6

Mellan socialistiskt ideal och kapitalistisk verklighet / Bo Gustafsson 16

Två kommentarer

Den egentliga arbetarrörelsen / Rune Nordin 28

“Det typiskt svenska” / Tim Tilton 30

Diskussion 32

Den svenska arbetarrörelsens förutsättningar och strategier / Walter Korpi 36

En dansk-tysk import. Det moderna Sverige och socialdemokratin / Göran Therborn 44

Tre kommentarer

Folkhemsmodellen / Anna Hedborg 50

Kongresserna och verkligheten / Jon Pierre 52

Exemplet bostadspolitiken / Thord Strömberg 55

Diskussion 56

Paneldebatten 58

Sammanfattning / Pär-Erik Back 70

Seminariets föredragshållare och deltagarna i diskussionen 71

AKS 60 år / Gunnar Dahlander 72

Recensioner

Rolf Karlbom: Revolution eller reformer. Studier i SAP:s historia 1889 -1902

Birger Simonson: Socialdemokratin och maktövertagandet. SAP:s politiska strategi 1889-1911

/ av Lars Björlin 74

Stefan Bohman: Arbetarkultur och kultiverade arbetare. En studie av arbeterörelsens musik / av Susanne Lundin 75

Nyförvärv arkivavdelningen 1985 77

Forskning pågår 78

Rapporter från Tammerfors och Linz
Andra internationalens sammanbrott
Arbetarklassen vid krigsslutet / Martin Grass 79

En ny undersökning 80

Märkesälskare och samlare! 80