Nr 36 (1985:4)

Arbetarhistoria nr 036

Tema

Framtidens historia

Innehåll

Till illustrationen - Ledare 1

Röster om Framtidens historia 2

Prognos och kontroll i socialdemokratins framtidsbild / Svante Beckman 4

Aristokraters överlevnadskonst / David Gaunt 12

Det goda arbetet. Reflexioner kring några Marx-texter / Alf Johansson 14

Kvinnoliv - familjeliv.
En annorlunda framtidshistoria

Den planerade kvinnliga framtiden / Yvonne Hirdman 24

En misslyckad manipulation? Om 1930-talets befolkningspolitik / Ann-Sofie Ohlander 28

En planeringsmiss? Universitetens expansion under 1960-talet / Göran Andolf 31

Långtidsutredningar. Samhällsekonomiska framtidsbedömningar och verkligheten / Svante Öberg 36

Framåt! Marseljäsen i arbetarrörelsen / Brigitte Mral 39

Recensioner

Christer Strahl: Nationalism & socialism. Fosterlandet i den politiska idédebatten i Sverige 1890-1914 / av Günther Sollinger 42

Folket i bild. Tidningen som var en folkrörelse. D. 1, 1934-1949. D. 2, 1950-1962 / urval: Ivar Öhman / av Lars Björlin 43

Sista sidan

Två avhandlingar - Arbetarhistoria rättar 44