Nr 35 (1985:3)

Arbetarhistoria nr 035

Innehåll

Ledare 1

Märkliga chaufförer. Svenska socialdemokrater hjälper tyska kommunister under andra världskriget / Wolfgang Wilhelmus 2

Arvid Lundgren kommenterar 11

G H von Kochs fotografiska samling / Günther Sollinger 12

Gäst i revolutionsland. Sveriges arbetarrörelse och det finska inbördeskriget / Seppo Hentilä ; översättning från finska Per-Erik Cederholm 16

En finne igen! Den internationella arbetarrrörelsens historia i Finland / Seppo Hentilä ; översättning från finska Per-Erik Cederholm 29

SAP och Internationalen efter kriget. Replik och motreplik / Kaj Björk 32

Klaus Misgeld svarar 34

Recensioner

Florian Tennstedt: Vom Proleten zum Industriearbeiter. Arbeiterbewegung und Sozialpolitik in Deutschland 1800 bis 1914 / av Günther Sollinger 36

Forskning pågår 36