Nr 34 (1985:2)

Arbetarhistoria nr 034

Tema

Gräv där du står

Innehåll

Grävboken. Ett stöd för grävare inom arbetarrörelsen
“Gräv-där-du-står”-projektet
ABF / Arbetets museum / Folkparkerna / Riksutställningar

Ledare 1

Förord / Bengt Göransson 3

“Har kungarna släpat fram klippblocken?” / Inge Johansson 4

Kampen för jobben … Arbete och lycka / Lena Hellblom 8

Gräv där du står! / Sven Lindqvist 17

Tillsammans kan vi flytta berg / Jan Westlund 22

Nu gräver man i hela världen / Sven Lindqvist 38

Arbetets museum - museer i arbete / Erik Hofrén 44

Vad gör de lydiga åt framtiden? / Gunnar Sillén 50

Hur kan en grävcirkel arbeta? / Bengt-Inge Bengtsson 55

Ring först - gräv sen! / Lars Wessman 60

Grävresultat, skrifter 64