Nr 33 (1985:1)

Arbetarhistoria nr 033

Tema

Arbetarrörelsen och fredsrörelsen

Innehåll

Ledare 1

Från Krimkriget till unionsupplösningen

Den svenska fredsrörelsens rötter / Bert Mårald 2

Från Internationalen till Nationernas Förbund

Arbetarrörelsens plats är i spetsen av fredsrörelsen / Martin Grass 9

Hjalmar Branting och Folkens förbund / Torbjörn Norman 13

Från trettiotal till femtiotal
Från det fascistiska hotet till atombombsdebatten

“Solidaritetslinjens” talesmän får vika sig / Kersti Blidberg 17

Lobbyorganisation för krigsmakten? / Stig Ekman 19

Nedrustning eller atomvapen? / Anna-Greta Nilsson Hoadley 20

Från proteströrelse till alternativrörelse

Svenska Freds på åttiotalet / Tomas Magnusson 22

Recensioner

Friedhelm Boll: Frieden ohne Revolution? Friedensstrategien der deutschen Sozialdemokratie vom Erfurter Programm 1891 bis zur Revolution 1918

Agnes Blänsdorf: Die Zweite Internationale und der Krieg. Die Diskussion über die internationale Zusammenarbeit der Sozialistischen Parteien 1914-1917

Karl-Heinz Klär: Der Zusammenbruch der Zweiten Internationale

/ av Martin Grass 27

Klaus Misgeld: Sozialdemokratie und Aussenpolitik in Schweden. Sozialistische Internationale, Europapolitik und die Deutschlandfrage 1945-1955 / av Lars Björlin 29

Der Bund der Kommunisten. Dokumente und Materialien. Bd 1, 1836-1849 Bd 2, 1849-1851 / hrsg. von Institut für Marxismus- Leninismus beim ZK der SED und beim ZK der KPdSU ; [Red.: Herwig Förder ...] / av Günther Sollinger 30

Vem är Bertil Östergren? Reflexioner över en bok om Olof Palme / Göran B. Nilsson 32

Nyförvärv arkivavdelningen 1984 34

Sista sidan

Seminarier - Forskning pågår - Rapport:
Den finske arbetarens vardag / Sigurd Klockare 36