Nr 31-32 (1984:3-4)

Arbetarhistoria nr 031-032

Tema

Facket i forskningen

Innehåll

Ledare 1

Forskning om facket - många infallsvinklar

Schenk och skymfning. Från gesällskap till fackförening. Malmögesällers yrkesorganisationer efter 1847 / Lars Edgren 2

Frikyrkan och facket, facket och frikyrkan / Irving Palm 8

Nattens vita slavar / Bill Sund 12

Forskning om lantarbetarrörelsen

Lantarbetarnas historia. En forskningsrapport / Annette Thörnquist 16

Statare, organisera er!  Cirkelforskning om lantarbetarna i Skåne / Lars Olsson 20

Fackföreningsarkiv

Från facksynpunkt: Arkivarien ordnar ett fackligt arkiv / Martin Grass 24

I källaren hos ett fackförbund / Kjell Juhlin 29

Fackförbundens När-Var-Hur

MEDLEM. En databas över de svenska folkrörelsernas medlemsantal / Carl Göran Andræ 30

Fackliga arbetarorganisationer i Sverige / Stellan Andersson 34

De svenska fackförbunden. En lista / Stellan Andersson 36

Forskningen till idag. Två översikter

Uppsvinget. Forskningen om den svenska fackföreningsrörelsen till 1979 / Tom Olsson 39

Från kaos till ordning. Forskning på 80-talet / Klas Åmark 46

Att se tillbaka…

Intervju med Axel Strand / Sven Jerstedt, Klaus Misgeld 58

Utredare under fyra LO-ordförande / Rudolf Meidner 62

Organisation och demokrati

Demokratin inom fackföreningsrörelsen / Leif Lewin 66

Facklig organisationsutveckling. En studie av Landsorganisationen i Sverige / Axel Hadenius 71

Hur ser facket ut? Den lokala fackliga organisationens förändring / Roger Molin 76

Internationella och historiska perspektiv. Centralisering, demokrati och kollektivavtal

Centralisering - decentralisering / Anders Kjellberg 84

Kampen om kollektivavtal / Britta Malmgren 90

Företagsdemokratins gränser / Christer Lundh 94

Arbetarna, arbetsgivarna och den industriella demokratin / Bernt Schiller 98

Svenska varv. Arbete, arbetare och arbetsgivare i varvsindustrin / Bo Stråth, Thommy Svensson 102

Facklig opposition. Arbeterpartiernas rekrytering inom fackförbunden 1917-1930 / Lennart Gärdvall 108

Krönika eller specialstudie? Många sätt att forska / Lars Wessman 113

Recensioner

Ton Olsson: Pappersmassestrejken 1932. En studie av facklig ledning och opposition / Klas Åmark 114

Ina Hermes: Gegen Imperialismus und Krieg. Gewerkschaften in der II. Internationale 1889-1914

Susanne Jauch: Gewerkschaftsbewegung in Frankreich und Deutschland. Ein kontrastiver Vergleich ihrer zentralen Merkmale bis zum Ersten Weltkrieg / Susanne Jauch, Renate Morell, Ulla Schickler

Internationales Gewerkschaftshandbuch / Siegfried Mielke (Hrsg.)

/ av Martin Grass 116

Nyförvärv arkivavdelningen 1983 118

Sista sidan

“Har man ingen nytta av lögner?” - Arbetarrörelsen och fredsrörelsen - Implementationsforskning - Seminarier och konferenser 120

Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap Omslag 3