Nr 29-30 (1984:1-2)

Arbetarhistoria nr 029-030

Tema

Arbetets ansikten i litteraturen

Innehåll

Ledare 1

Arbetets ansikten, arbetets landskap - en överblick

Strövtåg genom arbetets landskap / Sive Hallgren 2

Arbetets janusansikte / Ronny Ambjörnsson 6

Arbetets ansikten i arbetarlitteraturen / Lars Furuland 12

Om två arbetarförfattare

Två sorters människor i arbetaren. Om Ivar Lo-Johansson / Mauritz Edström 22

Industriarbetarens villkor. Om Folke Fridell / Rolf Blom 26

De arbetande - två exempel

Gruvarbetarna / Lars Wolf 28

Tjänstemännen / Inge Jonsson 34

Arbetets förborgade ansikten

Arbete som gemenskap. Kvinnorna / Eva Adolfsson 40

Arbetslöshetens ansikten / Agneta Pleijel 46

Utopier och visioner

Arbetets dubbla ansikten. Paradis, tukthus och framtidsproblem / Sven Lindqvist 56

Fyra författare

Siken / Göran Palm 64

Tal i egen sak / Jan Fogelbäck 66

“men jag ska dö för att jag varit eternitarbetare” / Mary Andersson 70

Dagens ansikten / Torgny Karnstedt 73

Vårt bibliotek

“Och att skildra denna kamp väcktes min längtan” Om arbetardiktningen på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek / Ingrid Malm-Andersson 76

Sista sidan

Rättelser och information 80