Nr 28 (1983:4)

Arbetarhistoria nr 028

Innehåll

Ledare 1

Musik och politik. Körsången i arbetarrörelsen / Stefan Bohman 2

Bilder att se med. Om bildstudiets vardagspraktik / Lena Johannesson 14

Forskning pågår 22

“Diskussionen blev livlig och drog långt ut på kvällen” Om seminarier och konferenser / Klaus Misgeld, Anneli Alriksson, Birgit Parding 26

Ny ordförande 29

Recensioner

Marx i Danmark. Historiske bidrag / red. af Gerd Callesen / av Martin Grass 30

Ståle Seierstad: Hvordan fagbevegelsen formet arbeidslivet. Perspektiver på den historiske utviklinga av arbeidslivet i Norge / av Bill Sund 31