Nr 26-27 (1983:2-3)

Arbetarhistoria nr 026-027

Tema

Bilden

Innehåll

Ledare 1

Bilder i Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

100 000 bilder …/ Margareta Ståhl i samarbete med Marie Hedström och Klaus Misgeld 2

Gruppliv inför kameran. Metalls kongressbilder 1892-1977 / Folke Isaksson 12

Hjalmar Brantings fotosamling / Martin Grass 18

Ryska bilder / Maria Bosdotter 26

Bilden av Karl Marx

Till Karl Marx´ ikonografi. Anteckningar kring ett porträtt / Erik Gamby 34

Fotografier som historiskt källmaterial

Fotografi i arbetarrörelsens tjänst / Walter Pöppel 40

Vår tids historiska källa / Jan Lindqvist 42

Vem ska rädda (den fotografiska) bilden? / Per-Uno Ågren 44

Bilder som källmaterial / Liv Hilde Boe 46

Gamla fotografier visar vägen till historien. Om insamling, registrering och användning av fotografiskt material i Danmark / Henning Bender 48

… Att ta, bevara och registrera fotografier

Folkrörelserna och bilddokumentationen / Tore Johansson 52

Kurser i fotografisk dokumentation på Biskops-Arnö / Göte Ask 52

Nyförvärv arkivavdelningen 1982 54

Forskning pågår 58

Meddelande rättar 58

Nykorporatismen. Organisationerna i ett demokratiskt samhälle. En rapportbok 59