Nr 24-25 (1982:4-1983:1)

Arbetarhistoria nr 024-025

Tema

Kommunismen i Sverige

Innehåll

Ledare: Kommunismen i Sverige - ett temanummer / Klaus Misgeld 1

Till källorna! Kommunistiska arkiv / Stellan Andersson 4

Vänstersocialism-kommunism 1916-1924. Vänstersocialistiska riksdagsgruppen / Lars Björlin 6

Världsparti kräver rättning av sin svenska sektion. SKP och Komintern 1921-1924 / Erland F. Josephson 12

Recensioner

Erland F. Josephson: SKP och Komintern 1921-1924. Motsättningarna inom Sveriges kommunistiska parti och dess relationer till den Kommunistiska internationalen / av Aleksander Loit 21

Replik / av Erland F. Josephson 26

Slutreplik / av Aleksander Loit 27

Röd sport! Bendix Lantz minns Arbetarnas Idrottsförbund / Marie Hedström 28

Kommunistiska kvinnornas kamp 1917-1947 / Evy Gunnarsson 31

Översikt och litteraturförteckning

Översiktsschema 37

Kommunismen i Sverige - en litteraturförteckning / Karin Bergenfalk, Birgit Parding, Ann-Kristin Örberg 38

Kommunism och antikommunism 1929-1945

Den svenska antikommunismen. Attityder och motiv 1929-1941 / Karl Molin 44

Då kommunisterna gjordes fredlösa. Den politiska interneringens tid / Per Francke 52

“Sovjetunionen fortsätter sin fasta fredspolitik”. SKP under andra världskrigets första fas 1939/40 / Yvonne Hirdman 59

Kommunistisk ideologi. Programdebatt och idéutveckling

Folkmakt, folkfront, folkdemokrati. De svenska kommunisterna och demokratifrågan 1943-1977 / Håkan Holmberg 66

Recensioner

Håkan Holmberg: Folkmakt, folkfront, folkdemokrati. De svenska kommunisterna och demokratifrågan 1943-1977 / av Lars-Göran Tedebrand 71

Den kommunistiska ideologin och forskningen kring kommunismen i Sverige / Kent Lindkvist 75

Bakgruden till KFML:s bildande. Några personliga anteckningar / Bo Gustafsson 81

Röd lokalhistoria. 1920- och 1930-talen

Fackligt och politiskt skyttegravskrig i Upplands-Väsby på 1920-talet / Sven Bodin 86

Österbybruk: Vallonbruket som blev det Röda Österby / Bengt Schüllerqvist 89

Recensioner

Det röda Mölndal. En skrift. D. 1, Åren fram till 1939 / sammanställd av Jan Kronberg och Anders Meuller / av Arne Eklund, Klaus Misgeld 95

Facklig politik och facklig makt 1910-1960. Presentation av ett nystartat historiskt forskningsprojekt / Klas Åmark 96

Replikskifte

Replik till Bertil Jansson med anledning av hans artikel “Ny kulturpolitik. Några anteckningar om hur utredningen kom till”, i Meddelande nummer 22 / Gunilla Cedrenius, Bengt Nyström 99

Slutreplik / Bertil Jansson 99

Recensioner

Kernig, Claus D.: Sozialismus. Ein Handbuch. 1, Von den Anfängen bis zum Kommunistischen Manifest / av Günther K Sollinger 100