Nr 23 (1982:3)

Arbetarhistoria nr 023

Innehåll

Ledare 1

“Hur länge skall klassmedvetandet slumra i Sverige?” K H Wiik och Sverige fram till 1918 / Seppo Hentilä ; översättning från finska Per-Erik Cederholm 2

Gunnar Björling som socialist / Erik Gamby 20

Problematisera inte historien - gör den levande istället! / Gunnar Sillén 24

Om betydelsen av att kunna gestalta helheten - och att kunna handla själv / Jorma Kalela 30

Arbetarörelsens arkivs forskningsråd presenterar sig med ett seminarium om Korporatismen. Organisationernas roll i den parlamentariska demokratin / Klaus Misgeld 32

Recensioner

“Fremad og aldrig glemme”. 10 års forskning i arbejderbevægelsens historie. Status og perspektiver / red. af Gerd Callesen …

Den danske arbejderbevægelsens programmatiske dokumenter og love (1871 til 1913) / udg. og komment. af Gerd Callesen og Hans-Norbert Lahme

Niels Johnsen: I arbejdernes Rusland. Kobbersmed Niels Johnsens Moskva-rejser til Komintern og Profiintern 1921 og 1922. Dagbøger og biografi / ved Morten Thing og Henning Grelle

/ av Martin Grass 36