Nr 22 (1982:2)

Arbetarhistoria nr 022

Tema

Arbetarkultur

Innehåll

Ledare 1

Arbetarrörelse och kultur. Några reflexioner från tre internationella konferenser 1981 / Lars Wessman 2

Socialdemokratisk kulturpolitik och kulturens kris i Sverige under 1960- och 1970-talen / Klas Åmark 4

Ny kulturpolitik. Några anteckningar om hur utredningen kom till / Bertil Jansson 15

Funktionalisterna och bostadsfrågan / Eva Rudberg 24

Mellan masskultur och finkultur. Folkparkernas teaterverksamhet 1905-1980 / Ann Mari Engel 34

Recensioner

Toni Offermann: Arbeiterbewegung und liberales Bürgertum in Deutschland 1850-1963 / av Günther K Sollinger 42